TYÖ JA MYÖ KOULUTUS – tikapuut työelämään

Kielikoulutus ja käännökset

Tarjoamme yksilöllistä ja tasokasta kielikoulutusta sekä käännöspalveluja seuraavasti:

Suomen kielen opetus (alkeista keskustelutasolle), pääkaupunkiseutu
FK Jenni Lehdenvirta (erik. suomi toisena kielenä -opetukseen)

Saksan kielen opetus (alkeista keskustelutasolle) ja käännökset, pääkaupunkiseutu
FM Suvi Leinonen-Ondreka

Kielikoulutuksen hinta: 35 €/tunti (+alv 24%). Käännöstyöt hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Koulutuksen sisältö ja opiskelumateriaali suunnitellaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Materiaalikulut eivät sisälly hintaan.

Yhteydenotot: Sanna Virta, sanna@tyojamyo.fi, puh 050 911 9605

Kotityöpassi

Yksi tavoitteistamme on edistää maahanmuuttajien asemaa työmarkkinoilla tarjoamalla
kotityöpalvelukoulututusta, jonka tarkoituksena on antaa suorittajalleen erinomaiset edellytykset
palvelutyön tekemiseen suomalaisissa kotitalouksissa.

Olemme kehittämässä kotityöhön suuntautunutta koulutuskokonaisuutta, Kotityöpassia,
jonka suoritettuaan maahanmuuttajat voivat halutessaan työllistyä osuuskuntamme työn-
välityksen kautta. Koulutus keskittyy erityisesti kotitalouksissa tehtävään työhön, eli koti-
siivoukseen, ruuanlaittoon, lastenhoitoon, henkilökohtaisen avustajan tehtäviin jne.
Pyrimme siihen, että Kotityöpassi hyväksyttäisiin myös osaksi laajempia koulutuksia,
kuten lähihoitajakoulutusta.

Kotityökoulutuspaketin kehittämishanke alkaa hankerahoituksen varmistuttua. Osuus-
kunta kantaa päävastuun kotityökoulutuksen kehittämisestä ja oppimateriaalien tuottamisesta.