OSUUSKUNTA TYÖ JA MYÖ saattaa tekijät ja tekemättömän työn yhteen

Mitä?

Välitämme työntekijöitä kilpailukykyisin hinnoin erilaisiin työtehtäviin kotitalouksille
ja yrityksille. Osuuskunnan monikulttuurinen palveluverkosto tarjoaa mm. siivous-
ja muuta kotitalousapua, asiointiapua vanhuksille ja lastenhoitoapua. Lisäksi
tarjoamme kielikoulutusta ja käännöspalveluja yksityisille asiakkaille sekä yrityksille.

Pääkaupunkiseudulla tarjoamme myös työnhakuohjausta ja työelämään valmentavaa toimintaa maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

Kuka?

Perustajajäsenet ja vastuualueet:

SANNA VIRTA, FM, restonomi (AMK)
Hallituksen pj, viestintä (ranska, englanti, suomi)

JONNA HALTIA, MMM, restonomi (AMK)
Hallituksen jäsen, myynti ja laskutus

JOHANNA KARILA, yrittäjä
Hallituksen jäsen, lakiasiat

OMAR KILIC
Työnjohto, viestintä (kurdi, turkki, suomi)

LATIFE KILIC
Työnjohto, viestintä, (kurdi, turkki, suomi)

ULLASTIINA MAHLAMÄKI, MMM, hum. kand.
Hankejohtaminen, viestintä (englanti, venäjä, bulgaria)

JENNI LEHDENVIRTA, hum. kand.
Suomi toisena kielenä -opetus (espanja, englanti, suomi)

Missä?

Tällä hetkellä toimimme pääasiassa Lahden ympäristössä ja Helsingin seudulla.